برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

رادیو کنترل 14 کانال فوتاباT14

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

Futaba 14SG 14-Channel 2.4GHz Computer Radio System 2.4GHz FASSTest (Set) (Mode 1)
Loading...