برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

اسپید کنترل 40 آمپر بهینه شده برای مولتی روتور Xcontroller Multi Rotor Optimized ESC,DUALSKY

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

Xcontroller Multi Rotor Optimized ESCوXC-401-MR, ALL NEW
Designed for high end Muti-copter, 40 amps continuous, 2-6S Lipo, no BEC
Loading...