برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

عینک HD3 (تولید 2018)

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

عینک HD3 فتشارک 5.8GHz | مخصوص FPV | جدیدترین محصول فتشارک | میدان دید 42 درجه | مصرف برق: 4W 1800mAh | پشتیبانی 43 کانال


لطفا تماس بگیرید
Loading...