برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

رادیو کنترل اینسپایر 2

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

رادیو کنترل اینسپایر 2 | قابلیت اتصال دو رادیو کنترل به صورت همزمان به کوادکوپتر اینسپایر 2
Loading...