برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

تلمتری 3DR 500mW 433Mhz 915Mhz + آنتن و کابل OFTG

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

تلمتری 3DR 500mW 433Mhz 915Mhz + آنتن و کابل OFTG
Loading...