برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

ماژول فرستنده رادیوکنترلOrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz JR/Turnigy compatible

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Loading...