برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

ماژول فرستنده رادیوکنترل OrangeRx Open LRS 433MHz

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible)
Loading...