برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

هواپیما نقشه برداری Trimble UX5 HP

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

هواپیما مخصوص نقشه برداری Trimble UX5 HP| برای کار تصویر برداری با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت
Loading...